>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی کاربردی پیشرفته   
سال:1394 - دوره: - شماره:16


  tick  ارزیابی کیفی آب زیرزمینی در دشت لنجانات با روش فازی تاکاگی – سوگنو - صفحه:24-32

  tick  بررسی خصوصیات ریخت‌سنجی حوضه رودخانه زاینده‌رود از سد زاینده‌رود تا پل زمانخان - صفحه:60-71

  tick  بررسی مسیر عبور و تاثیرات گسل پی سنگی هندیجان - بهرگانسر در فرو افتادگی دزفول - صفحه:45-59

  tick  تحلیل ساختاری و نقش آن در جایگاه ماده معدنی در معادن فلئوریت مازندران، مطالعه موردی: معادن کمرپشت و شش رودبار - صفحه:13-23

  tick  تحلیل شکستگی‌های ساختارهای مخزنی موثر بر ناپایداری چاه‌های اکتشافی ـ توسعه‌ای نفت در فروبار دزفول، زاگرس چین‌خورده - صفحه:1-12

  tick  شناسایی و تفسیر رخساره‌های الکتریکی و استفاده از آن جهت پیش‌بینی رخساره‌های رسوبی، در مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب‌غرب ایران - صفحه:72-81

  tick  مطالعات کانی‌سازی، دگرسانی و زمین شیمی در سطح و حفاری‌های اکتشافی و تفسیر داده‌های Ip/Rs در شمال منطقه مهرخش - صفحه:82-92

  tick  مطالعه شیمی کانی و انکلوزیون های مذاب در فنوکریست های کلینوپیروکسن و کاربرد آن در تفسیرهای پترولوژیکی و کانه زائی: مطالعه موردی دایک های لامپروفیری درشمال غرب ایران - صفحه:33-44
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved