>
Fa   |   Ar   |   En
   شهرهای هوشمند، اینترنت اشیاء و کاربردها   
سال:1399 - دوره:4 - چهارمین کنفرانس بین المللی شهرهای هوشمند، اینترنت اشیاء و کاربردها - کد همایش: 9920076521


  tick  ارائه یک الگوریتم جهت کاهش تاخیر در سیستم های اینترنت اشیا مبتنی بر مه ناهمگون

  tick  ارائه یک معماری برقراری امنیت در Iot سلامت با استفاده از محاسبات مه

  tick  افزایش بهره وری انرژی در شبکه هوشمند برق با رویکرد استفاده از شبکه اجتماعی

  tick  به کارگیری سامانه های حمل و نقل هوشمند مبتنی بر ویدئو در اندازه گیری سرعت وسایل نقلیه

  tick  تشخیص نفوذ در شبکه با الگوریتم های یادگیری ماشین در آپاچی اسپارک

  tick  تشخیص نفوذ در شبکه حسگر بی سیم به کمک سیستم استنتاج فازیتنظیم شده با کلونی مورچگان

  tick  ساده سازی مدیریت محیط های صنعتی با استفاده از دیجیتال-توین

  tick  سیستم تشخیص نفوذ در شبکه های نرم افزار محور با استفاده از شبکه های عصبی عمیق

  tick  سیستم تشخیص نفوذ سبک وزن برای تشخیص حمله Dis بر روی کاربردهای دارای تحرک گره ها در اینترنت اشیا

  tick  شناسایی فعالیت در خانه های هوشمند مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی پروانه

  tick  طراحی و پیاده سازی سیستم جزیره حرارتی شهری با استفاده از اینترنت اشیاء

  tick  کاربردها و چالش های اینترنت اشیاء در شهرهای هوشمند با تاکید بر شبکه های قدرت

  tick  مدیریت روشنایی معابر به کمک تحلیل هوشمند ترافیک و اطلاعات زمینه

  tick  مروری بر روش های خوشه بندی در شبکه اینترنت اشیاء مبتنی بر الگوریتم های فرامکاشفه ای

  tick  پیاده سازی سنتزسطح بالای الگوریتم رمزنگاری کتان برای سنسورهای اینترنت اشیاء

  tick  پیش بینی اعتماد در شبکه اجتماعی بر اساس مشابهت های ساختاری با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved