>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:1


  tick  اثر مدت فعالیت ورزشی استقامتی بر سطوح Pyy در زنان ورزشکار - صفحه:31-36

  tick  اثر چهار هفته تمرین مقاومتی برسطوح پروتئین Abca1 کبدی و سطوح Hdl-C پلاسمایی موشهای نر ویستار - صفحه:22-30

  tick  اثرشش هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر آنزیم‌های کبدی( Alt و Ast ) در رت‌های اوریکتومی شده - صفحه:78-85

  tick  تاثیر تمرین مقاومتی غیر خطی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر لپتین و گرلین سرم زنان چاق - صفحه:69-77

  tick  تاثیر دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر سطوح Tnf-Α و Il-10 سرمی در رت های نر چاق - صفحه:86-93

  tick  تاثیر مصرف اسانس نعناع در دوره بازیافت متعاقب فعالیت بدنی درمانده ساز بر شاخص‌های جسمانی و عملکردی نظامیان - صفحه:1-6

  tick  تاثیر مصرف روزا کانین بر واکنش دستگاه دفاع آنتی اکسیدانی مردان جوان غیر ورزشکار پس از فعالیت هوازی حاد - صفحه:60-70

  tick  تاثیر مکمل یاری سیترولین مالات و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی نیتریک اکساید و عملکرد کشتی گیران مرد نخبه - صفحه:7-14

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تناوبی با شدت بالا بر سطح پلاسمایی ای-سلکتین و شاخص‌های گلبول‌های سفید - صفحه:45-52

  tick  مقایسه آثاربلند مدت و حاد تمرینات هوازی تداومی و تناوبی با شدت بالا (Hiit) بر شاخص‌های التهاب عروقی(Icam-1 ,E-Selectin) در مردان غیرفعال دارای اضافه وزن - صفحه:53-59

  tick  مقایسه تاثیر دو پروتکل‌ متفاوت گرم کردن کششی بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال جوان - صفحه:15-21

  tick  مقایسه تاثیر10 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا باتمرین استقامتی تداومی بر بیان میر205 و ژن Vegfدرموش‌های مبتلا به سرطان پستان - صفحه:37-44
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved