>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش سلامت   
سال:1396 - دوره:3 - شماره:2


  tick  اثربخشی واقعیت درمانی بر کیفیت زندگی و سلامت روان والدین دارای کودک معلول - صفحه:95-100

  tick  ارتباط بین ترکیبات بیوشیمیایی رژیم غذایی مادر در شیردهی و بروز آلرژی غذایی در نوزادان؛ یک مطالعه مروری - صفحه:122-130

  tick  بررسی اثر آمینوفیلین داخل وریدی بر میزان موفقیت سنگ شکن داخل حالب در بیماران با یورتروسکوپی مشکل - صفحه:109-113

  tick  بررسی تاثیر آموزش توجه و تمرکز بر مهارتهای حل مسئله و استرس ناشی از امتحان در دانش آموزان دختر پایه هفتم - صفحه:114-121

  tick  بررسی رابطه بین میزان بهره مندی از فضاهای رفاهی شهری و سلامت روان شهروندان - صفحه:89-94

  tick  تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی منتخب بر برخی پارامترهای وضعیتی و بیومکانیکی افراد مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک با استفاده از روش فتوگرامتری - صفحه:73-81

  tick  مقایسه ابعاد سرمایه روانشناختی بین زنان ورزشکار و غیرورزشکار - صفحه:82-88

  tick  مقایسه نگرش به بهبود عملکرد و تمایل به عضلانی شدن در ورزشکاران با و بدون مصرف مواد نیروزای غیرمجاز به تفکیک رشته‌های تیمی و انفرادی - صفحه:101-108
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved