>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم مراقبتی نظامی   
سال:1395 - دوره:3 - شماره:1


  tick  بررسی اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکات تعقیبی چشم بر علائم اختلال استرس پس از سانحه جانبازان مرد - صفحه:1-9

  tick  بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در کارکنان یک شرکت صنعتی در استان ایلام - صفحه:48-55

  tick  بررسی شیوع و ارتباط متغیرهای فردی با اختلال استرس پس از سانحه (Ptsd) در زندانیان - صفحه:10-17

  tick  تاثیر ماساژ شیاتسو برشدت درد ناشی از رگ گیری به منظور انجام همودیالیز - صفحه:27-33

  tick  تازه‌های احیاء قلبی ریوی پایه بر اساس راهنمای‌ احیاء قلبی ریوی 2015 - صفحه:56-67

  tick  تعیین کننده‌های رفتار پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران دارای کودکان زیر 5 سال بر اساس تئوری انگیزش محافظت - صفحه:18-26

  tick  شیوع افسردگی و ارتباط آن با بروز خودبیمارانگاری در پرستاران بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه:34-40

  tick  مقایسه اثر بخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان دختر ابتدایی شهر چابهار - صفحه:41-47
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved