>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم مراقبتی نظامی   
سال:1396 - دوره:4 - شماره:1


  tick  بررسی تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر شاخص‌های همودینامیک در زمان خارج کردن شیت در بیماران پس از آنژیوگرافی قلبی - صفحه:30-38

  tick  بررسی تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع 2 دارای اختلال قلبی مراجعه کننده به بیمارستان‌های منتخب آجا - صفحه:58-69

  tick  تاثیر اجرای الگوی مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی - صفحه:39-48

  tick  تاثیر فناوری واقعیت مجازی بر اختلالات روان شناختی افراد مبتلا به سرطان - صفحه:49-57

  tick  تاثیر محلول کلرهگزیدین گلوکونات 2 درصد بر پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر ورید محیطی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی در یک بیمارستان نظامی - صفحه:19-29

  tick  تدوین راهنمای بالینی پیش بیمارستانی تریاژ در رویدادهای هسته‌ای_رادیولوژیک - صفحه:10-18

  tick  کیفیت خواب در همسران جانبازان استرس پس از سانحه جنگی: یک مطالعه کیفی - صفحه:1-9

  tick  مقایسه کیفیت شیردهی مادران تازه‌زا در زایمان طبیعی و سزارین در بیمارستان‌های منتخب نظامی شهر تهران - صفحه:70-79
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved