>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت کار و ارتقاء سلامت   
سال:1401 - دوره:6 - شماره:2


  tick  ارزیابی برنامه مدیریت شرایط اضطراری در حوزه Hse-Ms (مطالعه موردی: شرکت ساخت داشبورد خودرو (راستی کار البرز)) - صفحه:269-279

  tick  ارزیابی درک ریسک و وضعیت جو ایمنی کارکنان شرکت اندیشمندان جنوب در سال 1399 - صفحه:133-146

  tick  ارزیابی رفتار ایمن حسابداران از طریق طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای حسابدار - صفحه:194-207

  tick  ارزیابی روشنایی مصنوعی در محوطه بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران و رضایت کادر درمان از آن در سال 1400 - صفحه:147-156

  tick  ارزیابی مخاطرات واحد پسماند پزشکی سازمان مدیریت پسماند با استفاده از تکنیک Fmea - صفحه:157-168

  tick  ارزیابی وضعیت سیستم مدیریت Hsee و مهندسی تاب‌آوری صنعت سیمان - صفحه:280-289

  tick  بررسی ارتباط بین بار کارفکری و خستگی در کارمندان بانک شهرستان شاهرود - صفحه:208-219

  tick  بررسی ارتباط مدیریت ایمنی سلامت با رضایت شغلی و بهبود عملکرد کارکنان در مراکز تولیدی (مورد مطالعه: شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان) - صفحه:256-268

  tick  بررسی راهکارهای ارتقای ایمنی در پروژه‌های احداث راه‌آهن - صفحه:180-193

  tick  بررسی سلامت روان و رابطه آن با متغیر‌های سن ،تحصیلات و سابقه خدمت در آتش نشان هادر شهرکرد سال 1398 - صفحه:244-255

  tick  بررسی قدرت پیشگویی‌کنندگی میزان پایبندی به رفتارهای مراقبتی پرستاران از دیدگاه بیماران توسط تعهد حرفه‌ای پرستاران - صفحه:231-243

  tick  بررسی متغیرهای روان‌رنجورخویی، پرخاشگری و مخاطره‌جویی به عنوان پیش‌بین‌های حادثه‌دیدگی در کارکنان صف شرکت ملی حفاری ایران - صفحه:121-132

  tick  تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد ایمنی کارکنان سازمان توزیع نیروی برق استان گیلان - صفحه:98-110

  tick  طراحی و اجرای واحد کارآموزی در عرصه رشته‌های علوم پزشکی با رویکرد ایمنی و بهداشت شغلی در محیط‌های بهداشتی و درمانی در دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه - صفحه:169-179

  tick  پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس مولفه‌های سرمایه روان‌شناختی و راهبردهای مقابله با استرس: مطالعه موردی شرکت گاز استان هرمزگان - صفحه:220-230

  tick  پیش‌بینی فرسودگی شغلی بر پایه انعطاف‌پذیری کنشی و اضطراب وجودی در مهندسین عمران زن شهر یزد - صفحه:111-120
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved