>
Fa   |   Ar   |   En
   عصب روانشناسی   
سال:1396 - دوره:3 - شماره:2


  tick  اثر انتخاب محصول مورد علاقه مشتری ازنظر شکل و رنگ بر موج آلفا - صفحه:87-102

  tick  برآورد مقدماتی ساخت و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه حافظه - صفحه:41-52

  tick  بررسی اثربخشی بسته آموزشی بازی‌های شناختی بر عملکرد مهارت‌های عصب روان‌شناختی دانش‌آموزان نارساخوان - صفحه:67-86

  tick  بررسی تاثیر تمرین‌های ادراکی حرکتی بر مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف دانش‌آموزان دبستانی مبتلا به فلج مغزی - صفحه:25-40

  tick  تاثیر تمرین نوروفیدبک و تحت‌فشار بر عملکرد ورزشکاران ماهر تیر و کمان در شرایط رقابتی - صفحه:103-116

  tick  تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر میزان انگیزه درونی بیماران پارکینسون - صفحه:53-66

  tick  روابط ساختاری فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری، راهبردهای فرایندی نظم‌جویی هیجان و رفتارهای پرخطر - صفحه:133-146

  tick  مقایسه اثربخشی آموزش خودتعلیمی کلامی و نوروفیدبک بر کاهش نشانه‌های اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی - صفحه:117-132

  tick  پیش‌بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با استفاده از انعطاف‌پذیری ذهن، بازداری و توجه پیوسته در نوجوانان دختر - صفحه:9-24
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved