>
Fa   |   Ar   |   En
   عصب روانشناسی   
سال:1396 - دوره:3 - شماره:1


  tick  بررسی اثربخشی درمان تحریک مکرر مغناطیسی فرا جمجمه‌ای بر حافظه کاری و علائم اختلال دوقطبی - صفحه:29-50

  tick  تاثیر بازتوانی شناختی بر عملکرد توجه متمرکز پراکنده و حافظه کاری در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندن - صفحه:9-28

  tick  تاثیر تحریک مستقیم الکتریکی مغز از روی جمجمه (Tdcs) و آموزش آگاهی واج‌شناختی بر بهبود عملکرد بعد دیداری حافظه کاری کودکان نارساخوان - صفحه:51-68

  tick  تاثیر مشاهده و تصویرسازی عمل بر سرکوب ریتم میو در پرتاب آزاد بسکتبال - صفحه:85-102

  tick  مقایسه تاثیر آموزش توان‌بخشی شناختی، نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی رفتاری بر ادراک دیداری حرکتی در دانش‌آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص - صفحه:103-118

  tick  مقایسه تاثیر آموزش نوروفیدبک و دارودرمانی بر کاهش ولع مصرف مواد غذایی و سلامت عمومی در زنان دارای اضافه‌وزن - صفحه:119-132

  tick  مقایسه‌ فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری بین ورزشکاران رشته‌های ورزشی انفرادی و گروهی - صفحه:69-84
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved