>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در دین و سلامت   
سال:1401 - دوره:8 - شماره:1


  tick  اثر فروتنی مدیران بر احساسات و رفتارهای اخلاقی پرستاران بیمارستان بعثت همدان: تبیین نقش واسط معنویت محیط کار - صفحه:22-37

  tick  اثربخشی مداخلات معنویمذهبی بر عواطف، کینه‌توزی و بخشش در زنان دارای تجربۀ بدرفتاری هیجانی همسر - صفحه:53-64

  tick  ارزیابی اثربخشی والدگری خردمندانه‌ بر اساس آموزه‌‌های امام علی (ع) بر خردمندی والدین و خلاقیت کودکان پیش‌‌دبستانی - صفحه:95-110

  tick  بازشناخت ملاک‌های اخلاقی مقدار رابطۀ زناشویی بهنجار با تاکید بر اصول اخلاق جنسی اسلام - صفحه:160-174

  tick  بازشناسی مولفه‌های اثرگذار سلامت معنوی بر سلامت انسان - صفحه:130-146

  tick  تاثیر امید در سلامت معنوی از منظر قرآن و روایات - صفحه:1-7

  tick  تبیین شخصیت توحیدیافته در درمان یکپارچۀ توحیدی از دیدگاه اسلام - صفحه:147-159

  tick  تبیین نقش واسطه‌ای هوش معنوی در رابطۀ بین فضیلت سازمانی و بهزیستی روان‌شناختی در بین معلمان مقطع ابتدایی شهر اردبیل - صفحه:81-94

  tick  تغییر پارادایم در پرستاری: از پارادایم مراقبت به پارادایم اسلام - صفحه:111-129

  tick  رابطۀ هوش معنوی و وجدان تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با نقش واسطه‌ای سرسختی تحصیلی - صفحه:65-80

  tick  مقایسۀ اثربخشی درمان شناختیرفتاری مذهب‌محور و آموزش تاب‌آوری در تبعیت از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو - صفحه:38-52

  tick  نقش واسطه‌ای سلامت معنوی در ارتباط بین هوش هیجانی و اعتیاد به تلفن همراه - صفحه:8-21
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved