>
Fa   |   Ar   |   En
   گردشگری و توسعه   
سال:1401 - دوره:11 - شماره:3


  tick  ارائهٔ الگوی توسعهٔ گردشگری رویدادمحور مبتنی بر شناخت مولفه‌‏های انگیزشی جذب گردشگران در کشور - صفحه:133-147

  tick  ارزیابی تناسب مکانی برای توسعۀ اکوتوریسم در حوزۀ آبخیز ابیانه برزرود استان اصفهان با استفاده از تحلیل سلسله‏‌مراتبی - صفحه:225-244

  tick  استارت‌آپ‌های گردشگری در ایران: عوامل موفقیت و شکست - صفحه:315-331

  tick  الگوی نقش‌آفرینی سازمان صداوسیما در توسعۀ گردشگری داخلی - صفحه:189-206

  tick  بررسی عوامل موثر بر توسعۀ گردشگری درمانی با استفاده از روش پویایی سیستم و ارزیابی نقش آن در رشد اقتصادی با شاخص منفعت به هزینه - صفحه:39-59

  tick  بررسی میزان کاربست ابعاد و مولفه‌های نظام تفسیر ژئوتوریسم به‌منظور ارائۀ مدل مفهومی مناسب در ژئوپارک جهانی قشم - صفحه:105-118

  tick  بنیان‌های فلسفی تقویت پایداری در گردشگری انبوه - صفحه:291-313

  tick  تحلیل ارزشمندی و چرخۀ زیست میراث گردشگری شهرستان شوش دانیال (ع) - صفحه:61-81

  tick  تعیین مسیرهای گردشگری با روش کمترین فاصله از بهترین تصمیم نمونۀ موردی: شهرستان تاریخی دامغان - صفحه:207-224

  tick  توسعهٔ یک الگوی نوآوری در گردشگری به‌منزلهٔ صنعتی بین‌المللی - صفحه:261-274

  tick  شناسایی و تحلیل مولفه‌های موثر در برندسازی مقاصد گردشگری (موردپژوهی: روستای هدف گردشگری بیشه در استان لرستان) - صفحه:275-289

  tick  طراحی الگوی توسعۀ گردشگری میراث ناملموس در ایران با رویکرد داده‌بنیاد - صفحه:149-164

  tick  طراحی مدل توسعهٔ صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعهٔ پایدار - صفحه:1-17

  tick  طراحی مدلی برای افزایش درآمد حاصل از عرضۀ خدمات گردشگری (رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها) - صفحه:19-37

  tick  عوامل بازدارندۀ توسعۀ طبیعت‏‌گردی در آبشار آب سفید الیگودرز - صفحه:245-260

  tick  عوامل موثر بر قصد دیدار گردشگران از جاذبه‌های گردشگری استان کرمان با تاکید بر تبلیغات الکترونیکی - صفحه:119-132

  tick  مدل ساختاری -‌ تفسیری گردشگری پایدار ماجراجویانه در کویر مرنجاب - صفحه:83-103

  tick  پدیدۀ عشق به مقصد: بررسی سیستماتیک ادبیات و مسیرهای پژوهشی آینده - صفحه:165-188
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved