>
Fa   |   Ar   |   En
   گردشگری و توسعه   
سال:1401 - دوره:11 - شماره:2


  tick  الگوی فضایی رفتار گردشگران در مقصدهای گردشگری تحلیلی بر چیدمان فضایی حرکت‌های بازدیدکنندگان در محدودۀ بافت تاریخی شهر یزد - صفحه:37-61

  tick  بازسازی معنایی تفسیر مردم محلی از تاثیر تغییرات گردشگری در توسعۀ فرهنگی اقتصادی جامعۀ بومی شرق استان گلستان: ارائۀ نظریه‏‌ای داده‏‌بنیاد - صفحه:293-306

  tick  بررسی اثر ازدحام در اقتصاد گردشگری شهر مشهد - صفحه:203-214

  tick  بررسی ویژگی‌های پیام در رسانه به‌منظور معرفی مقصد گردشگری با استفاده از نگاشت‌شناخت فازی (با تاکید بر رسانۀ تلویزیون) - صفحه:63-78

  tick  بررسی چگونگی تاثیر تجربهٔ بازدیدکنندهٔ مسجد جامع عتیق اصفهان به‌مثابهٔ موزهٔ معماری ایران در توسعهٔ گردشگری معماری - صفحه:333-351

  tick  تاثیر بازاریابی تلفن همراه در نیات رفتاری گردشگران: تحلیل نقش ارزش ویژهٔ برند مقصد گردشگری - صفحه:231-247

  tick  تاثیر مدیریت انتظامی تفرجگاه‌های پیراشهری بر رضایتمندی ساکنان محلی (مورد مطالعه: منطقه طرقبه و شاندیز مشهد) - صفحه:307-320

  tick  تاثیر منطقة آزاد انزلی در گردشگری در استان گیلان: روش کنترل ترکیبی - صفحه:215-230

  tick  تاثیرات کرونایی بخش گردشگری در تقاضای اقتصاد کلان ایران - صفحه:263-275

  tick  تبیین ابعاد و مولفه‌‏های موثر در تصویر مقصد گردشگری با تاکید بر زیرساخت‌‏های گردشگری (مطالعۀ موردی: جزیرۀ کیش) - صفحه:167-182

  tick  تحلیل محتوای نظریات گردشگران دربارۀ رستوران‌های ایرانی در وبگاه تریپ ادوایزر - صفحه:249-262

  tick  تعیین میزان اهمیت الزامات فنی توسعۀ کارافزارهای گردشگری با استفاده از روش‌های گسترش عملکرد کیفیت و نقشۀ شناختی فازی - صفحه:1-17

  tick  توسعهٔ گردشگری موسیقی در ایران: تحلیلی ساختاری (مطالعهٔ موردی: استان بوشهر) - صفحه:183-202

  tick  جایگاه ارزش‌های میراثِ نظامی در حفاظت و گردشگری مجموعهٔ قزاقخانه و میدان مشق تهران از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هنر در پردیس باغ ملی - صفحه:353-373

  tick  رقابت‌پذیری گردشگری شهرهای ایران در پرتو مدیریت مقصد - صفحه:79-98

  tick  شناسایی چالش‌های توسعۀ گردشگری پایدار در استان کرمان - صفحه:145-165

  tick  طراحی الگوی تاب‌آوری در صنعت گردشگری براثر بیماری کووید 19 - صفحه:131-144

  tick  طراحی مدل توسعهٔ گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران - صفحه:277-292

  tick  طراحی مدل رابطۀ مسئولیت اجتماعی مقصد و قصد بازدید مجدد در استان گیلان با روش پژوهش ترکیبی - صفحه:115-129

  tick  عوامل موثر در مدیریت امنیت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی - صفحه:321-332

  tick  عوامل پیشران در تحقق گردشگری پایدار شهری با رویکرد اکوتوریسم (نمونهٔ موردی: شهر خوانسار) - صفحه:19-36

  tick  نقش بازنمایی مکان در رسانه‌های برخط بر شکل‌گیری تصویر ذهنی اقامت‌گاه‌های سنتی (مطالعۀ موردی: اقامت‌گاه‌های کاشان به شیوۀ نظریۀ زمینه‌ای) - صفحه:99-114
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved