>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبرد مدیریت مالی   
سال:1399 - دوره:8 - شماره:31


  tick  ارزیابی عملکرد راهبرد مومنتوم مدیریت شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:23-50

  tick  الگویی برای شناسایی عدم اطمینان و افزایش انعطاف در تصمیمات بودجه بندی سرمایه‌ای با رویکرد اختیار سرمایه‌گذاری (مطالعه موردی: نیروگاه برق فتوولتاییک جنوب اصفهان) - صفحه:157-186

  tick  انحراف از اهرم بهینه و بازده غیرعادی سهام - صفحه:135-156

  tick  بدهی دولت به بانک‌های تجاری و شکنندگی مالی - صفحه:213-234

  tick  برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه های Mes و Covar - صفحه:235-256

  tick  بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه‌گذاری - صفحه:111-134

  tick  بررسی تاثیر حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری بر اشتیاق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:187-212

  tick  بررسی نقش منابع اطلاعاتی بر رابطه میان ویژگی های شخصیتی و رفتار معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:51-82

  tick  تحلیل بنیادی رفتار هزینه ها از بعد کارکرد و ماهیت و اثر آن بر دقت برآورد سود هر سهم - صفحه:83-110

  tick  سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات مالی بانک های ایران - صفحه:1-22
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved