>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی   
سال:1397 - دوره:4 - شماره:1


  tick  برآورد تخلخل موثر در فضای بین چاه ها توسط دسته بندی نشانگرهای لرزه ای با الگوریتم آدابوست - صفحه:27-42

  tick  تاثیر آنومالی دمایی بر ضخامت منطقه انتقالی گوشته بالایی در شمال غرب زاگرس با استفاده از امواج دورلرز - صفحه:43-54

  tick  تخمین ضریب کیفیت ثابت برای یک ردلرزه و حذف اثر آن توسط واهمامیخت ناپایا - صفحه:157-170

  tick  تغییرات ضخامت پوسته در مناطق برخوردی زاگرس و البرز با استفاده از روش تابع گیرنده P - صفحه:105-122

  tick  شناسایی تونل مدفون با استفاده شبیه سازی عددی دوبعدی داده های ژئوفیزیکی رادار نفوذی به زمین، مطالعه ی موردی: تونل شماره 3 آزادراه تهران - پردیس - صفحه:81-93

  tick  محاسبه پروفیل سرعت موج‌برشی با استفاده از برگردان بیضی‌وار امواج رایلی - صفحه:55-66

  tick  مدل‌سازی پیشرو و وارون داده‌های Gpr با هدف کاربرد در شناسایی لوله‌های مدفون، مطالعه موردی: لوله انتقال فراورده‌های نفتی در دانشگاه صنعتی شاهرود - صفحه:123-136

  tick  مقایسه واهمامیخت تنک داده‌های لرزه‌ای به روش Mm و حداقل مربعات با رویکرد تشخیص لایه‌های نازک - صفحه:15-26

  tick  وارون زمان رسید امواج لرزه‌ای برای تخمین مدل سرعت به کمک ترکیب منظم سازهای تیخنوف و تغییرات کلی - صفحه:1-13

  tick  وارون سازی هموار توموگرافی زمان سیر بین‌چاهی با استفاده از بهینه‌سازی سراسری - صفحه:67-80

  tick  وارون‌سازی سه‌بعدی داده های گرانی سایت معدنی منگنز صفو با استفاده از برنامه‌ریزی خطی و الگوریتم سیمپلکس - صفحه:137-155

  tick  پیش‌بینی میرایی امواج لرزش زمین ناشی از انفجار با مدل جدید مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری - صفحه:95-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved