>
Fa   |   Ar   |   En
   حقوق اداری   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:18


  tick  امکان‌سنجی نظارت بر صلاحیت تفسیری قضات با الگو از رویکردهای نوین نظارت در حقوق اداری - صفحه:243-265

  tick  بررسی عناوین پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مدیریت دولتی و تطبیق آن‌ها با سیاست‌های کلّی نظام اداری کشور - صفحه:167-194

  tick  بسترهای حقوقی مقابله با فساد مالیاتی - صفحه:55-79

  tick  بومی‌گزینی در آزمون‌های استخدامی در پرتو اصول حاکم بر استخدام در دستگاه‌های دولتی و قوانین موضوعه - صفحه:121-144

  tick  جایگاه اموال دولتی در نظام حقوق ایران - صفحه:145-166

  tick  حق بر استخدام معلولان در دستگاه‌های اجرائی ایران با تاکید بر بررسی موردی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری - صفحه:9-31

  tick  ساختار و صلاحیت مراجع شبه‌قضاییِ حقوقِ آب ایران - صفحه:33-54

  tick  سنت و تغییر در نظام‌های خدمت کشوری غربی - صفحه:99-120

  tick  کاستی‌های نظام حقوقی مناقصات و قراردادهای دولتی از منظر اصل شفافیت - صفحه:195-218

  tick  مرجع صالح در نظارت قضایی بر آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری (نقدی بر رای شماره 473 – 27/10/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) - صفحه:81-98

  tick  معیارهای نظارت قضایی بر صلاحیت‌های اختیاری مقامات اداری در حقوق ایران، فرانسه و آلمان - صفحه:219-241
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved