>
Fa   |   Ar   |   En
   زراعت و فناوری زعفران   
سال:1397 - دوره:6 - شماره:2


  tick  اثر زمان محلول‌پاشی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران - صفحه:167-179

  tick  اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی چالش یافته با آفلاتوکسین ب1 - صفحه:237-252

  tick  اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (.Crocus Sativus L) - صفحه:181-196

  tick  اثرات دگر آسیبی عصاره اندام‌های مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه‌زنی علف های هرز جوموشی(.Hordeum Murinum L) و خاکشیر (.Descurainia Sophia L) - صفحه:219-236

  tick  ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش‌های سنتی و استفاده از ترولی - صفحه:253-267

  tick  امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی - صفحه:125-145

  tick  بررسی و مقایسه کیفیت زعفران تولیدی در مراکز عمده تولید استان‌های خراسان رضوی و جنوبی - صفحه:209-218

  tick  تاثیر اسید هیومیک و تراکم بنه بر ویژگی‏های بنه‏های دختری و عملکرد گل زعفران در سال دوم - صفحه:197-207

  tick  تاثیر کود آلی و شیمیایی بر رشد و گلدهی گیاه زعفران در دو رژیم آبیاری - صفحه:147-166
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved