>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش‌های سنتی و استفاده از ترولی  
   
نویسنده عباسپور فرد محمد حسین ,یوسف زاده حسین ,اظهری امین ,ابراهیمی نیک محمدعلی ,حدادی مقدم معین
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1397 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:253 -267
چکیده    کشاورزی شغلی است که افراد را در معرض مشکلات بهداشتی به ویژه اختلالات اسکلتی عضلانی  قرار می دهد. این شغل جزء گسترده ترین و خطرناک ترین فعالیت های شغلی است که حدود 40 % از جمعیت کشورهای در حال توسعه به آن اشتغال دارند. ایران بزرگ ترین تولید کننده زعفران جهان ( حدود 94 درصد تولید جهان) است که نیروی انسانی نقش کلیدی در تولید آن دارد. به همین سبب بررسی وضعیت ارگونومیکی نیروی انسانی دخیل در برداشت زعفران اهمیت پیدا می کند. در این مطالعه به منظور کاهش صدمات مکانیکی کارگران برداشت کننده ی گل زعفران، نوعی ارابه (ترولی) معرفی و مورد مقایسه با روش های سنتی برداشت قرار گرفت. در این آزمون ها نیروی وارده و درصد حد توانایی بر روی 20 نفر در نقش برداشت کننده ی گل زعفران و با کمک نرم افزار 3dsspp در دو روش برداشت زعفران به صورت سنتی (نیمه نشسته و ایستاده ی کمر خمیده) و دستگاه ترولی انجام شد. وضعیت های بدنی مختلف در روش های برداشت سنتی و نشستن بر روی ترولی به کمک تصاویر گرفته شده در این نرم شبیه سازی شد. بررسی های انجام شده نشان داد که بیشترین آسیب مربوط به حالت نیمه نشسته و بر روی زانوها است. ارزیابی دستگاه ترولی برای برداشت زعفران نشان داد که کمترین آسیب را به کشاورز در هنگام برداشت زعفران وارد می کند. اگر چه بیشترین فشار با استفاده از ترولی بر کمر وارد می شود، ولی در مقایسه با روش نشسته و کمر خمیده فشار کمتری به اجزای بدن وارد می نماید. لذا استفاده از این وسیله برای برداشت زعفران توصیه می شود.
کلیدواژه فاکتور‌های انسانی، اسکلتی-عضلانی، خستگی، گاری، نرم‌افزار 3dsspp
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی بیوسیستم, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی بیوسیستم, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, گروه طب فیزیکی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی بیوسیستم, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی بیوسیستم, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved