>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:23


  tick  ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی و ارتقای دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:15-22

  tick  استراتژی سبک رهبری توزیع شده بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در سطح گروه با نقش میانجی احساس خودکارآمدی و اعتماد در سازمان (مورد مطالعه‌ کارکنان رسانه‌های ورزشی در استان ایلام) - صفحه:77-88

  tick  بررسی نقش میانجی دلبستگی به مکان در ارتباط بین رضایت از مکان و مقاصد رفتاری (مطالعه موردی: تماشاگران ورزشی لیگ ملت‌های والیبال) - صفحه:51-66

  tick  تاثیر سبک رهبری خدمت گزار بر بهبود عملکردشغلی با تاکید بر نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه - صفحه:103-118

  tick  تحلیل فعالیت‌های مفسدانه در ورزش ایران با استفاده از مدلTasp - صفحه:23-38

  tick  طراحی مدل سواد اطلاعاتی دانشجویان مدیریت ورزشی دانشگاه‌های ایران - صفحه:39-50

  tick  نقش ارتباطات رسانه‌ای و تبلیغات موثر در جذب حامی مالی برای ورزش (مطالعه‌ی موردی: هیات تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی) - صفحه:89-102

  tick  نقش عوامل اجتماعی بر مبادله دانش ضمنی و اثربخشی بازاریابی شرکت های ورزشی: (مطالعه موردی برند ورزشی مجید) - صفحه:67-76
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved