>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات راهبردی ورزش و جوانان   
سال:1397 - دوره:17 - شماره:42


  tick  ارتباط هوش هیجانی و سلامت روانی با سازگاری اجتماعی دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - صفحه:1-23

  tick  تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر حجاب و عفاف، هویت دینی و فردی، تعامل با خانواده و افسردگی و انزوا در بین جوانان - صفحه:1-20

  tick  تبیین جامعه شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی(مورد مطالعه: شهر تهران) - صفحه:1-27

  tick  تدوین مدل عملکرد شغلی براساس فضیلت سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

  tick  رابطه هوش هیجانی و تصمیم گیری اخلاقی مربیان پایه فوتبال تهران - صفحه:1-21

  tick  راه کارهای موثر بر مشارکت سازمان های مردم نهاد در بخش ورزش برای همه با توجه به خط مشی سلامت محوری دولت - صفحه:33-52

  tick  شناسایی ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن - صفحه:9-32

  tick  شناسایی عوامل ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی ، مطالعه نظریه داده بنیاد - صفحه:1-26

  tick  شناسایی عوامل موثر بر توسعه قابلیت بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه‌ای ایران - صفحه:1-24

  tick  شناسایی چالش‌های سیاستگذاری در تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در ایران - صفحه:1-23

  tick  عوامل اجتماعی موثر بر امید به آینده دانشجویان دانشگاه تهران (ورودی سال 1393) - صفحه:1-26

  tick  عوامل موثر بر اثربخشی سازمان های مردم نهاد جوانان استان فارس - صفحه:1-34

  tick  مطالعه جامعه شناختی تاثیر دینداری بر سرمایه اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان لارستان سال تحصیلی 97-1396) - صفحه:1-31

  tick  مطالعه رابطه بین مزاحمت‌های خیابانی با اعتماد و سلامت اجتماعی (مورد مطالعه: دختران و زنان جوان شهر تبریز)
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved