>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات راهبردی ورزش و جوانان   
سال:1397 - دوره:17 - شماره:39


  tick  ارتباط بین سبک‎ رهبری و تنیدگی شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان - صفحه:241-255

  tick  بررسی رابطه دین داری و گرایش به جرم (مورد مطالعه: جوانان شهر دره شهر) - صفحه:121-136

  tick  بررسی سطح مهارت‌های زندگی جوانان استان یزد - صفحه:33-58

  tick  بی‌تفاوتی اجتماعی جوانان و گسست اجتماعی فرهنگی(مطالعه‌ پیمایشی جوانان شهر بوکان) - صفحه:59-76

  tick  تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر ارزش های خانوادگی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران) - صفحه:77-100

  tick  تاثیر فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان - صفحه:187-200

  tick  تحلیل کارایی فعالیت های ورزشی استان های ایران (رویکرد توسعه محور) - صفحه:227-240

  tick  دوپینگ در حقوق بین‌الملل ورزشی و جایگاه دیوان داوری ورزش در تنسیق رویه بین المللی در این زمینه - صفحه:153-168

  tick  رابطه جامعه پذیری دانشگاهی و مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان جوان دانشگاه تهران - صفحه:101-120

  tick  رتبه بندی شاخص های تاثیرگذار بر فروش محصولات ورزشی از طریق مجازی - صفحه:215-226

  tick  طراحی مدل کسب کرسی های بین المللی در ورزش توسط نمایندگان ایران - صفحه:137-152

  tick  طراحی و تدوین راهبردهای توسعه والیبال استان تهران - صفحه:201-214

  tick  مدل یابی معادلات ساختاری عوامل موثر بر بازاندیشی تعاملات جنسی جوانان - صفحه:9-32

  tick  مدلسازی معادلات ساختاری قابلیت های بازاریابی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:169-186
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved