>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون شیلات   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:3


  tick  اثر فرآیند دودی سرد بر روی تولید هیدروکربن‌های چندحلقه‌ای آروماتیک (Pahs)، شاخص‌های کیفی، میکروبی و تغییرات اسیدهای چرب امگا-3 ماهی کپورCyprinus Carpio - صفحه:73-93

  tick  اثر مهارکنندگی و کشندگی عصاره اتانولی کرفس کوهی(Kelussia Odoratissima) و کاسنی (Cichorium Intybus L) بر باکتری استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه - صفحه:65-72

  tick  اثرات ضد اکسیداسیونی پوشش خوراکی آلژینات سدیم به همراه ویتامینC بر کیفیت فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) در خلال نگهداری در یخچال - صفحه:137-149

  tick  ارزیابی فعالیت ضداکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella Cultriventris‌ Caspia) - صفحه:95-108

  tick  بررسی استراتژی غذایی تابستانه ماهی قزل‌آلای خال‎قرمز(Salmo Trutta) در دریاچه و رودخانه‌های پارک ملی لار - صفحه:1-17

  tick  بررسی تغییرات مکانی و زمانی فراوانی و تنوع زیستی ماهیان استخوانی در پره های صیادی در سواحل ایرانی دریای خزر - صفحه:109-120

  tick  تاثیر متقابل زئولیت و سطوح شوری بر رشد و پارامترهای تولیدمثلی آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia Franciscana) - صفحه:31-50

  tick  تاثیر هورمون Lhrh-A2 بر سطوح استروئیدهای جنسی، شاخص‌های استرس و برخی پارامترهای بیوشیمیایی پلاسما در مولد ماده استرلیاد (Acipenser Ruthenus) - صفحه:121-136

  tick  مقایسه تاثیر پروبیوتیک‌های Pediococcus Acidilactici و Lactococcus Lactis بر نرخ بازماندگی و برخی فاکتورهای ایمنی میگوی وانامی (Litopenaeus Vannamei) - صفحه:19-30

  tick  پاسخ رشد و آسیب‌های بافت آبشش بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) در معرض سم زیستی نییم آزال (Azadirachtin Indica) - صفحه:51-64
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved