>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی دریا   
سال:1391 - دوره:4 - شماره:13


  tick  بررسی اثر غلظت‏های مختلف نیترات بر میزان کلروفیل A و چربی جلبک سبز Chlorella Vulgaris - صفحه:33-40

  tick  بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی سنگسر کاکان (Pomadasys Kaakan) به منظور بهینه سازی فصل صید در دریای عمان - صفحه:63-75

  tick  بررسی تاثیر جیوه بر روی بافت کبد ماهی زروک (Scatophagus Argus Linnaeus) - صفحه:1-12

  tick  بررسی تغییرات ساختار رسوبی بستر ناشی از فعالیت های صیادی به روش صید ترال در منطقه صیادی بحرکان (خلیج فارس) - صفحه:21-32

  tick  بررسی تغییرات فصلی فاکتورهای محیطی در میزان توده زنده اسفنج های سازه های مصنوعی (راس بحرکان) واقع در شمال غربی خلیج فارس - صفحه:41-50

  tick  تاثیر غلظت های مختلف یون نیترات بر میزان رشد و بازماندگی نوزاد دلقک ماهی کاذب (Amphiprion Ocellsris) - صفحه:12-30

  tick  تعیین حساسیت زیست محیطی نوار ساحلی شهرستان تنکابن بر اساس شاخص حساسیت زیست محیطی (Esi) - صفحه:77-90

  tick  شناسایی ترکیب اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب در گوشت ماهی حلوا سفید (Pampusargenteus Euphrasen, 1788) در خلیج فارس - صفحه:51-62
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved