>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تغییرات فصلی فاکتورهای محیطی در میزان توده زنده اسفنج های سازه های مصنوعی (راس بحرکان) واقع در شمال غربی خلیج فارس  
   
نویسنده درخشش نگین ,سواری احمد ,دوست شناس بابک ,دهقان مدیسه سیمین ,دورقی عبدالمجید
منبع زيست شناسي دريا - 1391 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:41 -50
چکیده    این بررسی در منطقه استقرار سازه‌های مصنوعی واقع در سواحل بحرکان استان خوزستان در طی چهار فصل از بهار 1388 تا آخر زمستان 1388 انجام پذیرفت. در مجموع 4 ایستگاه برای نمونه‌برداری در نظر گرفته شد. یک ایستگاه در محل سازه های قدیمی (d) و سه ایستگاه در محل سازه‌های جدیدتر (a،b وc) انتخاب گردید. نمونه برداری با کمک غواص در عمق 12 متری و به صورت تصادفی با انداختن کوادرات 25/0×25/0 متر مربع انجام شد. نمونه های جمع آوری شده شناسایی و میزان توده زنده آن ها در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان تخمین زده شد. فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب شامل دما (درجه سانتی گراد)، شوری (قسمت در هزار)، اکسیژن (میلی گرم در لیتر)، ph و کدورت (واحد کدورت نفلومتری یا ntu) در کلیه فصول در هر ایستگاه توسط دستگاه پرتابل اندازه گیری و ارتباط آن ها با میزان توده زنده در 10 گونه اسفنج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان دهنده سازش این گروه از جانداران نسبت به تغییرات دما و شوری موجود در منطقه می باشد، به گونه ای که با افزایش شوری در فصول سرد سال میزان توده زنده در اسفنج‌ها افزایش و با کاهش میزان شوری در فصول گرم سال از میزان توده زنده در اسفنج ها کاسته شده است.
کلیدواژه اسفنج، سازه های مصنوعی، بحرکان، فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب، خلیج فارس
آدرس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی, گروه بیولوژی دریا, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی, گروه بیولوژی دریا, ایران, مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور, بخش هیدرولوژی, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی, گروه بیولوژی دریا, ایران
پست الکترونیکی negin.biology@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved