>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی دریا   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:33


  tick  ارزیابی زیست‌ محیطی آلودگی روی، کادمیوم و سرب در آب، رسوب و میگوی رودخانه‌‌ای شرق (Macrobrachium Nipponense De Haan, 1849) در تالاب آلاگل - صفحه:73-82

  tick  ارزیابی پتانسیل ‌های توسعه مطلوب کاربری آبزی ‌پروری در مناطق ساحلی جزیره قشم با استفاده از روش تلفیقی Swot-Anp - صفحه:35-56

  tick  بررسی اثر فلزات سنگین بر سلامت بالغین، زنان و کودکان مصرف‌کننده ماهی (مطالعه موردی تالاب انزلی) - صفحه:83-98

  tick  بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‌های ماهی کلمه (Rutilus Caspicus) در نواحی جنوب شرقی دریای خزر با استفاده از جایگاه‌های ریز ماهواره - صفحه:21-34

  tick  بررسی سمیت نانو ذرات نقره کلوئیدی در لارو بارناکل Amphibalanus Amphitrite - صفحه:1-10

  tick  بررسی میزان آلودگی فلز سنگین جیوه و متیل جیوه در رسوبات استان هرمزگان - صفحه:11-20

  tick  شناسایی ساختار جامعه پرندگان ماهی‌ خوارخورموسی در پائیز و زمستان 1393 - صفحه:99-113

  tick  مطالعه تغییرات تراکم و تنوع گونه‌ای کف زیان در حوزه ایرانی دریای خزر طی سال‌های 1375، 89-1387 - صفحه:57-72
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved