>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بالینی پرستاری و مامایی   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:2


  tick  ارتباط سنجی میزان حمایت اجتماعی خانواده و نگرانی‌های مرتبط با بیماری در مبتلایان به نارسایی قلبی بستری در بیمارستان‌های دولتی شهرستان بیرجند در سال 1397 - صفحه:402-413

  tick  بررسی ارتباط جرات ورزی با سبک های تصمیم گیری و یادگیری سازمانی مدیران بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1397 - صفحه:368-377

  tick  تاثیر درمان فراشناختی بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری در پرستاران مبتلا به سردردهای میگرنی - صفحه:378-387

  tick  تاثیر ماساژ بازتابی بر شاخص‌های فیزیولوژیک پس از الکتروشوک درمانی در بیماران مبتلا به افسردگی در مرکز آموزشی- درمانی روان‌پزشکی رازی ارومیه - صفحه:347-354

  tick  عوامل موثر بر گسترش بیمارستان‌های دوستدار سالمند در ایران: تحلیل عاملی - صفحه:355-367

  tick  کیفیت مراقبت های مامایی از دیدگاه گیرندگان خدمات با استفاده از الگوی سروکوال در مراکز جامع سلامت شهر سنندج در سال 1396 - صفحه:337-346

  tick  مقایسه اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری با هیپنوتیزم شناختی بر کاهش افسردگی دانشجویان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی - صفحه:327-336

  tick  مقایسه اثربخشی روایت‌درمانی و رفتاردرمانی عقلانی‌ هیجانی بر نگرانی از بدریختی بدن و افسردگی زنان با تجربه جراحی پستان: پیگیری 4 ماهه - صفحه:388-401
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved