>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های ژئومورفولوژی کمی   
سال:1392 - دوره:1 - شماره:4


  tick  آشکارسازی آماری تاثیر پدیده گرمایش جهانی بر ناهنجاری‎های دِبی حوضه رودخانه ارس - صفحه:43-60

  tick  آشکارسازی تغییرات الگوی مکانی رودخانه هیرمند و تحلیل مورفولوژیکی آن - صفحه:149-160

  tick  ارزیابی قابلیت گردشگری لندفرم‌های ژیومورفولوژی (مطالعه موردی: گنبد نمکی کرسیا - دشت داراب) - صفحه:119-132

  tick  ارزیابی مورفولوژی مجرای رودخانه لیقوان با روش طبقه بندی راسگن - صفحه:1-16

  tick  ارزیابی و پهنه‎بندی خطر زمین‎لغزش در شهر رودبار با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه - صفحه:103-118

  tick  بررسی تراکم، ژیومورفولوژی و پهنه‌بندی ارتفاعی نبکاهای حاشیه غربی دشت لوت و تاثیرات پوشش گیاهی بر مورفولوژی آنها - صفحه:17-42

  tick  تعیین مناسب ترین اندازه پلات برای نمونه برداری از سنگ‎فرش بیابان - صفحه:61-72

  tick  مدل‌سازی بار رسوب زیرحوضه دو حوضه آبخیز زاینده‌رود علیا با استفاده از روش رگرسیون کمترین مربعات فازی - صفحه:73-84

  tick  مقایسه مدل ارزیابی اراضی ایرانی فایو و مدل پارامتریک ژیومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی - صفحه:133-148

  tick  پایش وضعیت بیابان زایی کویر حاج علی قلی (2006-1987) - صفحه:85-102
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved