>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات روان شناسی ورزشی   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:36


  tick  اضطراب، خبرگی و رفتارهای خیرگی در حین پیش بینی پنالتی در دروازه بان های فوتبال - صفحه:61-80

  tick  بررسی ارتباط و مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ورزشی و آسیب پذیری روان‌شناختی ورزشکاران رشته های انفردی و گروهی - صفحه:217-236

  tick  بررسی تاثیر شبکه های مجازی بر درگیری ذهنی ورزشکاران - صفحه:145-164

  tick  بررسی تاثیر مشارکت در ورزش همگانی بر سالم زیستی دانشجویان - صفحه:181-196

  tick  بررسی عوامل موثر بر توسعه رشد اجتماعی بازیکنان حرفه‌ای فوتبال ایران - صفحه:197-216

  tick  بررسی عوامل موثر روانی بر موفقیت و شکست ورزشکاران - صفحه:165-180

  tick  تاثیر آموزش مهارت های روان شناختی بر درک موفقیت ورزشی بازیکنان فوتبال - صفحه:259-274

  tick  تاثیر برنامه ذهن آگاهی بر اضطراب، خودکارآمدی و عملکرد ورزشکاران - صفحه:23-44

  tick  تاثیر تکلیف دوگانه حرکتی شناختی بر کارکردهای اجرایی سالمندان دارای اضافه وزن - صفحه:123-144

  tick  تاثیر تمرینات پیلاتس، تی.آر.ایکس و ترکیبی بر تحکیم حافظه‌ حرکتی زنان میان‌سال: دوره‌ پیگیری یک ماهه - صفحه:101-122

  tick  تاثیر عشق به ورزش بر رضایت مندی (مطالعه موردی: داوطلبان رویدادهای ورزشی) - صفحه:45-60

  tick  تاثیر مداخلۀ ذهن‌آگاهی بر اضطراب رقابتی، خودتنظیم گری و سطوح آلفا آمیلاز بزاقی در ووشوکاران نخبه - صفحه:1-22

  tick  تاثیر نوع سیستم‌های مغزی رفتاری بر سلامت روان‌شناختی ورزشکاران و غیرورزشکاران: بررسی نقش جنسیت - صفحه:81-100

  tick  طراحی مدل تاثیر ناگویی هیجانی بر ملال فراغت و تنهایی اجتماعی با نقش تعدیلگر فعالیت بدنی سالمندان شهر تهران - صفحه:237-258

  tick  پیامدهای تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی - صفحه:275-292
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved