>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی و توسعه گردشگری   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:37


  tick  ارزیابی پتانسیل‌های گردشگری با رویکرد جذب سرمایه‌گذار (نمونه موردی شهرستان نهاوند) - صفحه:231-260

  tick  بررسی تاثیر ابعاد آمیخته بازاریابی بر تمایلات رفتاری گردشگران (مورد مطالعه: جزیره هرمز) - صفحه:309-332

  tick  بررسی عوامل انگیزشی موثر در توسعه ی گردشگری عشایری (مطالعه موردی: ایل قشقایی) - صفحه:39-63

  tick  بررسی عوامل درآمدی و قیمتی در تقاضای گردشگری داخلی ایران با تاکید بر قیمت سوخت - صفحه:207-229

  tick  تبیین عوامل موثر بر دیدگاه ذینفعان به وضعیت پایداری توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) - صفحه:283-307

  tick  تحلیل پراکنش فضایی خدمات زیرساختی عمومی و رفاهی گردشگری در ایران - صفحه:99-121

  tick  تحلیل پیشران‌های کلیدی اثرگذاری شاخص‌های گردشگری تجاری بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی با رهیافت آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه تجاری دهشیخ- سیگار استان فارس) - صفحه:7-37

  tick  تحلیلی بر نقش مولفه‌های گردشگری مسئولانه در توسعه گردشگری پایدار ساحلی نمونه موردی: شهر بهنمیر - صفحه:261-282

  tick  توسعه‌ی الگوی مدیریت بحران در صنعت گردشگری مورد مطالعه: بحران همه گیری ویروس کووید-19 - صفحه:65-97

  tick  شناسایی و مدل‌سازی موانع عملیاتی گردشگری اجتماع‌محور ایران - صفحه:185-205

  tick  طراحی الگوی تاب آوری استراتژیک کسب‌وکارهای بوم‌گردی فعال در مناطق مرزی - صفحه:333-355

  tick  واکاوی چالش‌های کالبدی توسعه‌ی گردشگری روستایی با استفاده از نظریه بنیانی (مطالعه‌ موردی؛ روستاهای هدف گردشگری استان زنجان) - صفحه:153-184

  tick  پدیدار شناسی تجربه زیسته گردشگران خلاق (مورد مطالعه گردشگری خلاق با محوریت عشایر استان کرمان) - صفحه:123-151
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved