>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد زبان و ادبیات خارجی   
سال:1394 - دوره:11 - شماره:15


  tick  اولیس از بغداد؛ تعامل اسطوره و فلسفه در رمان متعهد قرن بیست و یکم (نگاهی به رمان اریک امانوئل اشمیت) - صفحه:231-245

  tick  بررسی بینامتنی خواب و بیداری در هزارو یکشب و رمان بیداری فینیگانها اثر جیمز جویس - صفحه:157-180

  tick  بررسی تحلیلی تئوری و ویژگی های نوول در ادبیات قرون هجده و نوزده آلمان - صفحه:111-130

  tick  بررسی ترس از مرگ در سه قطره خون هدایت و ضد اخلاق ژید بر اساس روش نقد ژیلبر دوران - صفحه:275-291

  tick  بررسی نشانه معناشناسی گفتمان سکوت در سه اثر مارگریت دوراس: مدراتو کانتبیله، عاشق، درد - صفحه:131-155

  tick  تاثیرپذیری اروپا از اندیشه‌های نظامی - صفحه:13-43

  tick  تحلیل فرآیندهای آفرینش معنا در نشانه‌شناسی با رویکرد پدیدارشناختی و نظریه پیچیدگی - صفحه:195-214

  tick  خوانش فوکویی دو اثر جی. دی. سلینجر - صفحه:181-194

  tick  درد و رنج و ناخشنودی انسان از شرایط زندگی در آ ثار بوریس ویان - صفحه:215-229

  tick  ردّی از دریدا دراشعار انتقادی زبانی شیخ محمود شبستری - صفحه:247-274

  tick  چیستی و چرایی شخصیت پردازی پسادراماتیک در فضای آستانه ای تئاتر معاصر - صفحه:45-77

  tick  گریز از ساختار ادیپی در هملت - صفحه:77-109
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved