>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت منابع سازمانی   
سال:1395 - دوره:6 - شماره:2


  tick  الگوی ساختاری رابطه رهبری مخرب با تمایل به خشونت و رفتارهای انحرافی در کارکنان - صفحه:93-123

  tick  اولویت‌بندی استراتژی‌های توسعه تامین‌کنندگان با رویکرد ترکیبی از تکنیک‌های Anp و دیمتل تجدید نظر شده - صفحه:141-167

  tick  بررسی موانع اجرای خط ‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی - صفحه:49-69

  tick  بررسی نقش جوامع میزبان در پشتیبانی از توسعه گردشگری: استان گیلان - صفحه:125-139

  tick  تاثیر بازاریابی داخلی بر تفکر انتقادی کارکنان با توجه به متغیر میانجی سبک‌های مدیریتی و تعدیلگر اعتماد به نفس - صفحه:223-244

  tick  تجزیه و تحلیل استراتژی نوآورانه برنامه‌ریزی محیط زیست با رویکرد Hse در صنعت پتروشیمی - صفحه:27-47

  tick  توسعه مدل عملکرد برند سازمان بر مبنای بازاریابی داخلی و برندینگ داخلی - صفحه:169-194

  tick  شناسایی دلایل غیبت از طریق بررسی ذهنیت کارکنان به کمک روش شناسی کیو - صفحه:195-222

  tick  شناسایی عوامل حیاتی موفقیت صنعت روانکارهای ایران با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای در جهت کسب مزیت رقابتی - صفحه:71-91

  tick  گونه‌شناسی ریسک‌های منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیک: کاربرد رویکرد کیفی - صفحه:1-26
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved