>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی و مدیریت آبخیز   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:1


  tick  اولویت‌بندی عوامل موثر بر وقوع زمین‌لغزش و پهنه‌بندی خطر آن با استفاده از ‏تئوری احتمالاتی دمپستر شفر، مطالعه موردی: حوضه ونک سمیرم، استان ‏اصفهان - صفحه:93-106

  tick  بررسی و برآورد جریان‎های زیرزمینی حوضه گل‎‎گل با استفاده از مدل Swat - صفحه:80-92

  tick  تجزیه و تحلیل زمانی و مکانی جریان حداقل در حوزه آبخیز کرخه - صفحه:55-67

  tick  تهیه نقشه‌های خطر احتمال و حساسیت سیل با استفاده از روش نسبت فراوانی ‏در حوزه آبخیز پل دوآب شازند - صفحه:68-79

  tick  توموگرافی الکتریکی دو بعدی، روشی مناسب در شناخت ویژگی‌های ‏زمین‌شناسی عرصه‎‌‎های پخش سیلاب، مطالعه موردی: ایستگاه هراتیزد - صفحه:1-12

  tick  شبیه‌سازی رسوب‌نمود با استفاده از آب‌نمود - صفحه:28-41

  tick  کاربرد ابزارهای پشتیبانی تصمیم‌گیری با هدف مدیریت مناسب تغذیه آبخوان در ‏دشت همدان-بهار - صفحه:13-27

  tick  مناسب‌ترین روش میان‌یابی برای پهنه‌بندی فرسایش‌پذیری بین‌شیاری مدل ‏Wepp‏ و برخی از ویژگی‌های خاک با استفاده از زمین‌آمار و اطلاعات سنجش از ‏دور - صفحه:42-54

  tick  گزارش فنی: بررسی روند تغییرات مورفولوژی رودخانه زرینه‌رود با استفاده از سامانه اطلاعات ‏جغرافیایی - صفحه:107-114

  tick  گزارش فنی: پیش‌بینی سیلاب‌های ساعتی رودخانه اهرچای با استفاده از روش‌های یادگیری ‏ماشین - صفحه:115-127
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved