>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی و مدیریت آبخیز   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:2


  tick  بررسی خشکسالی‌های دهه 2030-2011 تحت اثر تغییر اقلیم، مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان - صفحه:157-171

  tick  برآورد جریان زیرقشری در حوزه‌های آبخیز آبگلال و مرغاب در استان ‏خوزستان با استفاده از مدل ‏Salas - صفحه:116-125

  tick  بررسی تغییرات بارش و دبی در حوضه کرخه - صفحه:184-194

  tick  بررسی عملکرد سامانه‌های مختلف سطوح آبگیر باران در تولید رواناب در منطقه ‏نیمه‌خشک عون‌ابن‌علی (آذربایجان شرقی)‏ - صفحه:223-228

  tick  تاثیر طرح‌های آبخوانداری بر تغییرات سفره آب زیرزمینی دشت گربایگان - صفحه:172-183

  tick  تعیین‎ ‎شاخص مناسب‎ ‎فرسایندگی‎ ‎باران‎ ‎در‎ ‎اقلیم‎ ‎خشک‎ ‎سرد مرکزی‎ ‎ایران، ‏مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات مرتع نیر-یزد - صفحه:136-144

  tick  شبیه‌سازی جریان ماهانه رودخانه اترک با استفاده از مدل ‏Swat، مطالعه ‏موردی: حوزه آبخیز مراوه‌‎تپه استان گلستان - صفحه:126-135

  tick  مدل برآورد آستانه شروع رواناب با استفاده از شبیه‎ساز باران در کرت‎های ‏صحرایی‏ - صفحه:211-222

  tick  مقایسه روش‌های درون‌یابی بر پایه فضای فیزیوگرافی Cca با گشتاورهای خطی احتمال در تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب، مطالعه موردی: آبخیزهای استان مازندران - صفحه:195-210

  tick  پیش‌بینی تغییرات برخی از متغیرهای اقلیمی با استفاده از مدل ریز مقیاس‌سازی Lars-Wg و خروجی‌های مدل Hadcm3 تحت سناریوهای مختلف - صفحه:145-156
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved