>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی صنایع و مدیریت شریف   
سال:1397 - دوره:34-1 - شماره:2/1


  tick  ارائه‌ی رویکردی ترکیبی از خانه‌ی کیفیت فازی، تحلیل سروکوال و کانو مطالعه‌ی موردی: هتل پردیس شهر رشت - صفحه:121-132

  tick  ارائه‌ی رویکردی جدید برای برآورد استوار ارزش در معرض ریسک رهیافت مقایسه‌یی - صفحه:3-11

  tick  ارزیابی بلوغ فرایندهای زنجیره‌ی تامین با بهره‌گیری از رویکردهای ترکیبی S‌C‌O‌R و B‌P‌O مبتنی‌بر روش‌های F‌A‌H‌P وA‌R‌A‌S - صفحه:45-51

  tick  انتخاب آرمان در برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌یی از طریق تحلیل مولفه‌های اصلی اعداد فازی شهودی بازه‌یی - صفحه:111-120

  tick  اندازه گیری کارایی ساختارهای شبکه‌یی در شرایط کنترل متغیرهای واسطه‌یی - صفحه:101-109

  tick  بررسی تاثیر جریان دانش بر توسعه‌ی قابلیت‌ها و تمایلات تامین‌کنندگان در یک زنجیره‌ی ارزش - صفحه:65-76

  tick  تحلیل رفتار شرکت‌های رقیب در بازار، با وجود تقاضای حساس به قیمت، زمان تدارک و میزان موجودی - صفحه:77-88

  tick  طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تامین حلقه‌بسته با اهداف اقتصادی، اجتماعی و کیفی و مفهوم فروش اینترنتی - صفحه:33-44

  tick  مدل‌سازی و تحلیل حمل‌ونقل چندوجهی مشارکتی بین حاملان ریلی و جاده‌یی بر اساس نظریه‌ی بازی‌های همکارانه - صفحه:89-100

  tick  مسئله‌ی هماهنگی تولید توزیع در زنجیره‌ی تامین با در نظر گرفتن تخفیفات قیمت حمل‌ونقل - صفحه:21-32

  tick  یک الگوریتم ساده و بهبود دهنده برای مدل مقدار تولید اقتصادی با تحویل سفارش به‌صورت گسسته - صفحه:133-139

  tick  یک رویکرد نظریه‌ی بازی برای قیمت‌گذاری دو محصول جانشین با وجود قیمت مشخص یک محصول مکمل اصلی - صفحه:13-20

  tick  یکپارچه‌سازی طراحی سیستم‌های تولید سلولی و برنامه‌ریزی تولید با نگرش تولید متوازن - صفحه:53-64
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved