>
Fa   |   Ar   |   En
   طب کار   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:3


  tick  ارزیابی ریسک حریق مقاومت‌های سقفی قطارهای با جریان یکنواخت در مترو شهر تهران با روش درخت تجزیه و تحلیل خطا - صفحه:42-48

  tick  ارزیابی وضعیت مدیریت خطردر بیمارستان شهید رهنمون یزد از دیدگاه پرستاران - صفحه:88-94

  tick  استرس شغلی، تحصیلات و توانایی کار در کارکنان پالایشگاه - صفحه:1-10

  tick  بررسی اثر آفت‌کش‌ها بر باروری کشاورزان در استان فارس - صفحه:58-66

  tick  بررسی اثربخشی مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز بر فرسودگی شغلی کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل - صفحه:30-41

  tick  بررسی عینی و ذهنی خستگی عضله تراپزیوس فوقانی در قالی‌بافان - صفحه:20-29

  tick  بررسی فراوانی علایم سندرم ساختمان بیمار و برخی عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان - صفحه:49-57

  tick  تعیین وضعیت سبک زندگی و عوامل مرتبط بر آن در بین کارمندان و کارگران شهر یزد - صفحه:79-87

  tick  شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی با استفاده از روش Sherpa در پزشکان اورژانس شاغل در بیمارستان حضرت امیرالمومنین سمنان - صفحه:67-78

  tick  مخاطرات شغلی در صنعت جوشکاری - صفحه:95-114

  tick  مقایسه میزان حذف آمونیاک از هوا توسط شستشو‌دهنده تر پر شده با حلقه‌های راشیگ سرامیکی و پی‌ وی سی - صفحه:11-19
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved