>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی مدرسه   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:3


  tick  اثربخشی آموزش اهداف زندگی (مبتنی بر مدل سبک زندگی) بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی دانش‌آموزان - صفحه:78-99

  tick  اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر حساسیت بین فردی و پرخاشگری دانش‌آموزان - صفحه:39-55

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با هیجانات ناخوشایند بر پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار دانش‌آموزان - صفحه:148-166

  tick  بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی - صفحه:118-131

  tick  بررسی رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا با یادگیری و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش اردبیل) - صفحه:100-117

  tick  تبیین روشی برای یادگیری غیررسمی موثر مدیران و معاونان مدارس متوسطه شهرستان اردبیل - صفحه:7-23

  tick  رابطه‌ی مولفه‌های درون مدرسه‌ای و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان - صفحه:56-77

  tick  مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در دانش آموزان بی سرپرست و عادی - صفحه:167-182

  tick  مقایسه سبک‌های مقابله‌ای و پردازش هیجانی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی مقطع متوسطه - صفحه:132-147

  tick  مقایسه‌ی فشار اجتماعی و حساسیت به طرد در دانش‌آموزان با و بدون لکنت زبان - صفحه:24-38
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved