>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی   
سال:1400 - دوره:11 - شماره:1


  tick  استفاده از منطق فازی در ارزیابی مداخلات فراشناختی در رابطه با شنوندگان مبتدی و حرفه‌ای زبان دوم - صفحه:139-152

  tick  تاثیر رفتارهای حمایتی استقلال مدرسان زبان بر آمادگی زبان آموزان برای کسب استقلال - صفحه:81-97

  tick  ترجمه در ژانر وحشت: رمان گورستان اثر نیل گیمن و ترجمه فارسی آن - صفحه:97-114

  tick  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شیوه آموزشی پسامتد با روش تحلیل سلسله مراتبی) ( Ahp )مورد مطالعه مدرسان مدارس دولتی - صفحه:47-66

  tick  طراحی مدل ارزیابی عملکردی صلاحیت های حرفه ای دانشجومعلمان زبان انگلیسی: مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان - صفحه:11-26

  tick  کاربرد نظریه عدم‌انطباق در تحلیل ترجمه گفتمان‌نمای و در پیکره‌های موازی: مطالعه‌ای موردی در ترجمه همزمان ‌در ایران - صفحه:67-80

  tick  نقد و بررسی زبان‌شناختی و تکنیک‌های به کار رفته در ترجمۀ رمان اللّیل فی نعمائه - صفحه:115-126

  tick  نقش دستور در روند آموزش زبان روسی - صفحه:127-138

  tick  نقش معلمان در اصلاح برنامه درسی آموزش زبان در نظام آموزشی ایران - صفحه:27-46

  tick  واکاوی مقایسه زبان‌ها - صفحه:1-10
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved