>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان و ادب فارسی   
سال:1397 - دوره:71 - شماره:238


  tick  بررسی عناصر حماسی در غزل‌های سیمین بهبهانی - صفحه:71-93

  tick  بررسی نقش‌های معنایی – منظوری جملات پرسشی در اشعار امیر هوشنگ ابتهاج (سایه) - صفحه:49-69

  tick  بکُشتی، به ‌گُشنی یا به کُشتی؟ (بررسیِ مجدّدِ چهار بیت بحث‌برانگیز شاهنامه دربارۀ ضحّاک) - صفحه:1-26

  tick  تبیین الگوی کاربرد صناعات بدیعی و بیانی در نفثه ‏المصدور - صفحه:119-144

  tick  تجلیّات عرفانی مبارزه با نفس در مثنوی‌های عطار (منطق‌الطیر، الهی‌نامه، اسرارنامه و مصیبت‌نامه) - صفحه:27-48

  tick  جانشین‌سازی واژگان مترادف در غزلیات حافظ - صفحه:95-117

  tick  کاربرد واژگان در رمان سمفونی مردگانِ «عباس معروفی» از منظر زبان و جنسیت - صفحه:229-244

  tick  میراث ادبی عبدالمجید تبریزی (سراینده پارسی گوی آذربایجان در سده 8ق) - صفحه:199-227

  tick  نقد پسااستعماری رمان «رازهای سرزمین من» اثر رضا براهنی - صفحه:145-168

  tick  نگاهی بر شگرد طنز موقعیت در آثار داستانی عباس معروفی (با تکیه بر دو داستان سال بلوا و سمفونی مردگان) - صفحه:169-198
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved