>
Fa   |   Ar   |   En
   نامه معماری و شهرسازی   
سال:1393 - دوره:7 - شماره:13


  tick  بررسی سرمایه اجتماعی در سه لایه فضایی شهر سنندج؛ سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت مرکزی و بافت برنامه‌ریزی شده - صفحه:133-150

  tick  بررسی و شناخت مبانی طراحی داخلی بر مبنای ادراک نابینایان و کم‌بینایان - صفحه:19-36

  tick  بنای رُشت‌خوار؛ مسجد یا خانقاه؟ - صفحه:57-76

  tick  تاثیر تغییر مقطع تحصیلی از کارشناسی ارشد پیوسته به ناپیوسته بر انتخاب دانشجو برای تحصیل در رشته معماری - صفحه:5-18

  tick  تحلیل و ارزیابی فعالیت نشستن در فضاهای شهری‎؛ نمونه موردی میدانچه تیاتر شهر تهران - صفحه:113-132

  tick  کارگاه‌های طراحی شهری هسته اصلی آموزش رشته مطالعه موردی: مقایسه موضوعات کارگاه‌های درسی و اولویت‌های جامعه حرفه‌ای - صفحه:93-112

  tick  نقد ساختارگرایانه فرم و عملکرد بنای تاریخی قلعه‌دختر فیروزآباد - صفحه:37-56

  tick  نقش خرد‌اقلیم در دلبستگی و احراز مکان؛ نمونه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد - صفحه:77-92

  tick  نقش محدوده‌های شهری در کنترل و هدایت توسعه شهری تهران - صفحه:151-173
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved