>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان و ادبیات عربی   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:1


  tick  بازنمایی شیوه های گفتار روایی در رمان پایداری فلسطین (بررسی موردی: رمان «الطنطوریه» از رضوی عاشور) - صفحه:231-251

  tick  بازیابی نشانه‏ های «جریان سیّال ذهن» در چکامه ‏های ادونیس - صفحه:253-287

  tick  بررسی سبک شناسی لایه آوایی اشعار خلیل حاوی - صفحه:57-87

  tick  بررسی قضایای نقدی - ساختاری از دیدگاه ابن خلدون - صفحه:299-315

  tick  تاملی در یکی از خطبه های نهج البلاغه - صفحه:317-328

  tick  تحلیل انتقادی گفتمان روایی در کلیله و دمنة عربی (مطالعة موردی: باب الناسک و الضیف) - صفحه:89-120

  tick  حسّامیزی در شعر عبد الوهّاب البیاتی - صفحه:121-145

  tick  روانشناسی تطبیقی رنگ‌ها در «سقط الزند» معرّی و دیوان رودکی برپایه نظریه ماکس لوشر - صفحه:1-24

  tick  سبک‌شناسی نحوی تشبیهات بلیغ در خطبه‌های نهج‌البلاغه - صفحه:147-170

  tick  مجاز عقلی؛ مجاز یا حقیقت با رویکرد آمیختگی مفهومی در گفتمان قرآنی - صفحه:25-55

  tick  مطالعه نشانه شناسانه اشعار وطنی شوقیات - صفحه:279-297

  tick  واکاوی اسطورۀ سیمرغ و عنقاء در شاهنامۀ فردوسی و مجمع الامثال میدانی - صفحه:195-230

  tick  گذار از مردانگی به زنانگی در رمان La Nuit Sacrée / لیلة القدر، اثر طاهر بن جلون - صفحه:171-193
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved