>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1395 - دوره:30 - شماره:5


  tick  اثر قارچ ‌های مایکوریزا - آربسکولار و فسفر بر جذب آرسنیک از خاک‌ های آلوده به آرسنیت و آرسنات به ‌وسیله گیاه آفتابگردان - صفحه:1502-1514

  tick  اثر کاربرد ورمی‌ کمپوست بر کاهش اثر سوء تنش آبی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت در یک خاک آهکی - صفحه:1607-1619

  tick  اثر مدیریت‌ های مختلف آبیاری یک درمیان با آب شور - غیرشور بر روی عملکرد ذرت و توزیع رطوبت و شوری در نیمرخ خاک - صفحه:1595-1606

  tick  اثر نوسانها و شوری آب زیرسطحی بر اشکال مختلف آهن در برخی از خاک ‌های خوزستان - صفحه:1531-1542

  tick  ارزیابی شاخص خشکسالی محصول خاص (Csdi) برای محصول گندم دیم در اقلیم معتدل سرد (مطالعه موردی: کرمانشاه) - صفحه:1662-1672

  tick  ارزیابی عملکرد مدل ‌های سری زمانی خطی Arma و غیرخطی آستانه Tar در مدل‌سازی دبی روزانه (مطالعه موردی: رودخانه های حوضه بالادست سد زرینه رود) - صفحه:1440-1460

  tick  ارزیابی مدل Aquacrop در شبیه‎ سازی عملکرد ذرت (Zea Mays L) تحت شرایط تنش شوری - صفحه:1426-1439

  tick  بررسی تاثیر مصرف تقسیطی کود اوره بر تلفات نیتروژن در کود آبیاری جویچه‌ای - صفحه:1584-1594

  tick  بررسی تغییرات مکانی برخی از ویژگی‌ های خاک با ویـژگی ‌های کمی، کیفی و رویشی پرتقال والنسیا در منطقه کازرون استان فارس - صفحه:1634-1645

  tick  بررسی نقش روش‌ های بهره ‌برداری از ایستگاه‌ های پمپاژ آب کشاورزی در مصرف انرژی - صفحه:1347-1357

  tick  بررسی نقطه‌ی شکست و روند تغییرات دامنه شبانه‌ روزی دمای هوای شهر مشهد - صفحه:1673-1685

  tick  بررسی واکنش عملکرد ارقام پنبه حساس و متحمل به خشکی در شرایط تنش کمبود آب - صفحه:1415-1425

  tick  برهمکنش باکتری‌ حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا بر رشد و فراهمی فسفر سورگوم - صفحه:1478-1488

  tick  تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر خواص کمی و کیفی سیب زمینی در شهرکرد و تعیین عمق آب مصرفی بهینه آن - صفحه:1370-1381

  tick  تاثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکی - صفحه:1646-1661

  tick  تاثیر عمق جایگذاری نوار آبیاری و میزان آب کاربردی بر عملکرد و بهره‌وری آب سیب زمینی در دشت دهگلان - صفحه:1394-1402

  tick  تاثیر کاربری اراضی مختلف بر غلظت و الگوهای شیمیایی برخی عناصر سنگین در اراضی مرکزی استان زنجان - صفحه:1489-1501

  tick  تاثیر نانو آهن صفرظرفیتی پایدار شده با اسید آسکوربیک بر توزیع شکل‌های مختلف کادمیوم در سه نوع خاک - صفحه:1620-1633

  tick  تغییرات فصلی بارش و درجه حرارت حوضه آبخیز کشف رود در دوره های آتی با رویکرد مدل های گردش کلیسری Cmip5 - صفحه:1718-1732

  tick  حذف آفت‌کش کنفیدور از آب‌ های آلوده توسط گونه‌ های مختلف قارچ تریکودرما - صفحه:1543-1555

  tick  خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکرومورفولوژیکی و کانی‌ شناسی رسی خاک ‌های منطقه بردسیر متاثر از سازندهای زمین‌شناسی، ژئومورفولوژی و اقلیم - صفحه:1515-1530

  tick  شناسایی ایستگاه‌ های همگن شبکه پایش کیفی آبخوان مشهد برمبنای آلودگی نیترات - صفحه:1382-1393

  tick  ضریب انتشار جریان جت مستغرق غلیظ کم عمق و عمیق - صفحه:1403-1414

  tick  غلظت فلزات سنگین در خاک‌ های اراضی فضای سبز شرکت فولاد مبارکه - صفحه:1574-1583

  tick  مدل سازی تبخیرتعرق با استفاده از رگرسیون خطی، غیرخطی و شبکه عصبی مصنوعی در گلخانه (مطالعه موردی گیاه مرجع، خیار و گوجه‌فرنگی) - صفحه:1334-1346

  tick  واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم - صفحه:1556-1573

  tick  پایش وضعیت‌ های رطوبتی و روند آن‌ ها بر مبنای شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده (Spei) در نواحی مختلف آب و هوایی ایران - صفحه:1700-1717

  tick  پتانسیل‌یابی آب زیرزمینی در سازندهای سخت با بکارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره Ahp وSaw (مطالعه موردی: حوضه آلمانه) - صفحه:1461-1477

  tick  پدیده‌های آشفتگی جریان در رسوبشویی تحت ‌فشار با توسعه مجرای تخلیه‌ کننده تحتانی در مخزن سد - صفحه:1358-1369

  tick  چشم انداز تغییرات اقلیم به روش ریزمقیاس‌نمایی آماری چندمکانی (مطالعه موردی گیلان) - صفحه:1686-1699
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved