>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1399 - دوره:18 - شماره:2


  tick  ارزیابی خطر مهاجم شدن گونه غیربومی Coptodon Zillii (Gervais, 1848) در تالاب انزلی با استفاده از مدل As - Isk - صفحه:255-269

  tick  ارزیابی سطح اطمینان در یک مدل سازی فضایی برای شناسایی احتمال آلایندگی هوا (No2 , Co) درکلانشهر تهران - صفحه:187-202

  tick  ارزیابی و مدل‌سازی شبکه عصبی درختان چنار خطرآفرین فضای سبز شهری - صفحه:77-94

  tick  استفاده از نانوپراکسید کلسیم در سد بیولوژیکی برای حذف آلودگی نفتی آب زیرزمینی - صفحه:151-164

  tick  امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در منطقه اورامانات با تاکید بر بخش باینگان - صفحه:95-110

  tick  بررسی اثر گرد و خاک بر رقابت بین لوبیاچیتی رقم کوشا (Phaseolus Vulgaris) و علف‌های‌هرز سلمه تره (Chenopodium Album L.) و سوروف (Echinochloa Crusgalli (L.) P. Beauv.) - صفحه:219-236

  tick  تجزیه‌وتحلیل اثرهای ویژگی های کالبدی و موفولوژیکی زمین های ساخته‌شده بر تغییرات دمای سطح زمین در مناطق نیمه‌خشک - صفحه:1-18

  tick  تحلیل آسیب شناسانه آلودگی محیطی با تاکید بر زباله ریزی در محیط دانشگاه (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران) - صفحه:131-150

  tick  تحلیل وضعیت دانش و رفتار دانش آموزان نسبت به آب (با تاکید بر طرح داناب در مازندران) - صفحه:41-58

  tick  سنجش اولویت ابعاد تاب‌آوری در قوانین بازآفرینی بافت‌های فرسوده (مورد مطالعه: محله سیروس، تهران) - صفحه:111-130

  tick  طراحی شبکه پایش کیفی آب‌های زیرزمینی با استفاده از روش بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: آبخوان دشت گیلان) - صفحه:19-40

  tick  کاهش تراز آب دریاچه ارومیه و تاثیر آن بر وضعیت مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان دول، شهرستان ارومیه) - صفحه:165-186

  tick  مدل سازی توزیع پتانسیل گونه Juniperus Excelsa با استفاده از عامل های محیطی در کوهستان البرز - صفحه:237-254

  tick  مفهوم‏ سازی اجتماعی شناختی از رفتار محیط‌ زیست‌ گرایانه دانشجویان در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران - صفحه:59-76

  tick  مقایسه کارآیی الگوریتم های فرا ابتکاری گرگ خاکستری و رقابت استعماری در حوزه تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: شبکه صوفی چای) - صفحه:203-218
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved