>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم غذایی و تغذیه   
سال:1388 - دوره:6 - شماره:4


  tick  آلودگی لاشه های بلدرچین به سالمونلا، لیستریا مونوسیتوژنز، اشریشیاکلی و اشریشیاکلی O157:H7 در اصفهان - صفحه:11-15

  tick  ارزیابی اسیدهای چرب در انواعی از فراورده های گوشتی - صفحه:47-52

  tick  بررسی آلودگی به پاتوژن های لیستریا منوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی در پنیرهای موجود در سطح توزیع شهرستان مشهد و قوچان - صفحه:53-59

  tick  بررسی مهاجرت از پلاستیسول از طریق فضای خالی بسته به درون ماده غذایی بسته بندی شده مایع - صفحه:32-39

  tick  تأثیر غلظت های مختلف خردل بر ویژگی های شیمیایی، میکروبی و حسی سس کچاپ - صفحه:2-10

  tick  سنجش آفلاتوکسین B1 در آرد گندم نانوایی ها و شیرینی پزی های شهرستان بابل - صفحه:26-31

  tick  مطالعه تغییرات فصلی ترکیبات و خواص پرمیت کارخانجات تولیدکننده پنیر به روش اولترافیلتراسیون در شش منطقه کشور - صفحه:40-46

  tick  مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی روغن کنجد با روغن های کانولا و سرخ کردنی در طی فرآیند سرخ کردن چیپس سیب زمینی - صفحه:16-25
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved