>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم غذایی و تغذیه   
سال:1395 - دوره:14 - شماره:1


  tick  اثر اینولین و لاکتولوز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش پروبیوتیک - صفحه:35-46

  tick  اثر بازدارندگی اسانس اوجی بر کلایورومایسس مارکسیانوس و خواص حسی در دوغ ایرانی - صفحه:13-22

  tick  ارزیابی فراوانی آرکوباکتر بوتزلری در گوشت ماکیان عرضه شده در مراکز فروش شهرستان تنکابن با استفاده از تکنیک های کشت و Pcr - صفحه:89-94

  tick  بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره چای سیاه - صفحه:23-34

  tick  بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه بیلهر بر پایداری روغن سویا - صفحه:77-88

  tick  بررسی اثر تعدیل استیله کردن بر خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته جو - صفحه:55-64

  tick  بررسی تاثیر روش های پخت نان های سنتی ایران در میزان فلزات سنگین - صفحه:5-12

  tick  بررسی مهار رشد مخمرهای عامل فساد مواد غذایی توسط اسانس بادرنجبویه Fficinalis Melissa و عصاره پونه Mentha Pulegium - صفحه:47-54

  tick  مدل سازی سینتیک انتقال جرم استخراج صمغ از دانه مرو - صفحه:95-103

  tick  مدل سازی سینتیکی تغییرات رنگ درخلال سیب زمینی طی فرآیند سرخ کردن - صفحه:65-76
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved