>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و توسعه ناحیه ای   
سال:1393 - دوره:12 - شماره:2


  tick  ارایه الگوی بازاریابی شیر در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده استان زنجان) - صفحه:87-110

  tick  ارزیابی و اولویت بندی سیستم های مختلف حمل ونقل عمومی سریع در کلان شهر تهران با استفاده از مدل های کارآمد - صفحه:63-86

  tick  تحلیل آماری رخداد مخاطره گردوغبار و ارایه مدل مفهومی شهر هوشمند برای مقابله با آن (مطالعه موردی: شهرهای ایلام و دهلران) - صفحه:129-155

  tick  تحلیل توانمندی ارزش گردشگری ژیومورفوسایت‌ها‌ (مطالعه موردی: شهرستان‌های سرپل ذهاب، گیلان غرب و قصرشیرین) - صفحه:25-46

  tick  تحلیل نقش بازارچه مرزی ماهیرود در توسعه فضایی- کالبدی منطقه مرزی با تاکید بر عامل مهاجرت و کاهش محرومیت - صفحه:175-195

  tick  نگرش علمی- تحلیلی ویژه درراستای استدلال و اثبات وجود کواستا (کُت) در ایران (با تاکید بر وجود کواستا در چاله طبس) - صفحه:47-62

  tick  واکاوی مکانی- زمانی میزان روند ماهانه درجه روز گرمایش در قلمرو ایران زمین - صفحه:111-127

  tick  پیش بینی بارش روزانه استان کرمان با شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: کرمان، بافت و میانده جیرفت) - صفحه:197-214

  tick  پیش بینی سرما و یخبندان های دیررس بهاره حوضه زاب با استفاده از مدل پرسپترون چندلایه - صفحه:157-174

  tick  ‌ ارزیابی و اولویت بندی پایداری اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس فازی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بندر ترکمن) - صفحه:1-24
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved