>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه تکنولوژی صنعتی   
سال:1396 - دوره: - شماره:29


  tick  آسیب شناسی فرایند انتقال فناوری (مورد مطالعه: انتقال فناوری نوعی سلاح شکاری از کشور ترکیه) - صفحه:89-100

  tick  ارزشیابی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید - صفحه:27-40

  tick  انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره فازی (مورد مطالعه: شعب بانک انصار استان کرمانشاه) - صفحه:15-26

  tick  تجزیه و تحلیل ارکان مدل کسب و کار سازمان‌های پژوهش و فناوری به عنوان کسب‌ و کارهای خدماتی دانش بنیان - صفحه:5-14

  tick  تعیین سهم ترافیک در آلودگی هوای کلان‌شهر تهران و الزامات فناورانه برای بهسازی آن - صفحه:75-88

  tick  تعیین موثرترین عامل اثربخشی انتقال فناوری در توسعه میادین نفتی ایران با استفاده از مدل اثربخشی مشروط انتقال فناوری - صفحه:101-110

  tick  شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر شکل‌گیری سرمایه ساختاری در بانک‌ها (موردمطالعه: شعب بانک مهر اقتصاد استان یزد) - صفحه:61-74

  tick  مروری بر عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه شرکت‌های زایشی - صفحه:41-60
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved