>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا   
سال:1399 - دوره:28 - شماره:1


  tick  بررسی تاثیر توانمند‌سازی خانواده‌محور بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به هموفیلی - صفحه:1-10

  tick  تاثیر آموزش مجازی پرستاران بر دانش و عملکرد رعایت اصول حفاظتی در برابر پرتو ایکس - صفحه:46-55

  tick  تاثیر مراقبت معنوی بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر همدان در سال 1397 - صفحه:36-45

  tick  تاثیر مشاوره خو دمراقبتی بر عملکرد سلامت در زنان باردار 35 ساله یا بیشتر مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر همدان - صفحه:67-74

  tick  تاثیر مشاوره همراه با پیگیری تلفنی بر کاهش شدت درد بیماران مولتیپل اسکلروزیس: یک کارآزمایی بالینی - صفحه:11-19

  tick  تاثیر مشاوره گروهی بر نگرش درباره فرزند به عنوان رکن زندگی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت شهر همدان - صفحه:27-35

  tick  تحولات استفاده از روش های پیشگیری از بارداری در سال های 1393-1379 شهر تهران - صفحه:56-66

  tick  رابطه کار تیمی با چابکی سازمانی در پرستاران بیمارستان شهید چمران ساوه - صفحه:20-26
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved