>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1396 - دوره:19 - شماره:2


  tick  ارتباط روزه‌داری اسلامی با کیفیت زندگی، ناتوانی فیزیکی، فعالیت بیماری و افسردگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید - صفحه:364-370

  tick  بررسی اثر آنتی استیل کولین استرازی و توکسیسیتی عصاره آبی اسطوخدوس روی رده سلولی Hepg2 کبدی انسانی - صفحه:263-269

  tick  بررسی تاثیر تحریکات حسی بر عملکرد تنفسی بیماران تحت تهویه مکانیکی - صفحه:429-437

  tick  بررسی روند تغییرات میانگین و اعتبار نمرات معادله نه برای نیروی انسانی مورد نیاز پرستاری در بیماران داخلی بخش‌های مراقبت ویژه - صفحه:458-465

  tick  بررسی عوامل خطر مرتبط با بیماری زگیل تناسلی - صفحه:320-326

  tick  بررسی وضعیت بازگشت وزن پس از زایمان و ارتباط آن با افسردگی - صفحه:276-285

  tick  بررسی وضعیت عملکرد حرکتی اندام فوقانی و قدرت عضلانی دست در بیماران مبتلا به سکته مغزی: یک مطالعه پایلوت - صفحه:438-447

  tick  تاثیر آموزش مراقبت معنوی بر کاهش اضطراب مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر - صفحه:466-474

  tick  تاثیر آموزش و پیگیری پس از ترخیص بر رفتار خود مراقبتی بیماران مبتلا به ایسکمی قلبی - صفحه:448-457

  tick  تاثیر ترکیبی هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و مصرف مکمل زنجبیل بر نسبت دور کمر به باسن ، ترکیب بدن و توده بدن زنان چاق - صفحه:286-293

  tick  تاثیر دستورالعمل آرام‌سازی بر مدت زمان اتصال به دستگاه تهویه مکانیکی و طول مدت اقامت بیمار در بخش مراقبت ویژه - صفحه:380-390

  tick  تاثیر رایحه اسطوخودوس بر تنش شغلی پرستاران - صفحه:421-428

  tick  تاثیر سن، جنسیت و تکلیف بر سرعت گفتار فارسی زبانان - صفحه:327-333

  tick  تاثیر مقدار بیش از حد لازم فولیک اسید روی شاخص‌های هیستومورفومتریک بافت پانکراس جنین موش، نژاد Nmri - صفحه:269-275

  tick  تاثیرآموزش مهارت‌های مقابله‌ای مسئله محور بر کیفیت زندگی مراقبین خانوادگی بیماران تحت همودیالیز - صفحه:391-400

  tick  تبیین عوامل موثر در اجرای مدیریت درد نوزادان از دیدگاه پرستاران بخش مراقبت ویژه نوزادان: تحلیل محتوا - صفحه:309-319

  tick  تخمین میزان بقاء پیوند کلیه با استفاده از داده کاوی - صفحه:253-262

  tick  ترکیب بدن و شاخص‌های آنتروپومتریک در زنان غیریائسه و یائسه مبتلا به سرطان پستان - صفحه:341-352

  tick  فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری - صفحه:353-363

  tick  مقایسه تاثیر ورزش هوازی و بی‌هوازی بر افسردگی و اضطراب دانشجویان - صفحه:333-340

  tick  مقایسه روش‌های پارامتری و نیمه‌پارامتری در برآورد پارامترهای مدل شکنندگی در مطالعه بررسی عوامل موثر بر بقا ایمپلنت‌های کاشته شده در دهان - صفحه:371-379

  tick  نقش‌ مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در کاهش بار کاری بیمارستان‌ها: یک مطالعه کیفی - صفحه:475-483

  tick  نگرش و عملکرد دانشجویان نسبت به فرایند پژوهش: یک مطالعه مقطعی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان - صفحه:412-420

  tick  وضعیت اپیدمیولوژیک – هیستوپاتولوژیک سرطان‌های ژنیکولوژیک در سمنان: یک مطالعه 9 ساله - صفحه:485-491

  tick  وضعیت تغذیه‌ای و ارتباط آن با افسردگی در سالمندان - صفحه:401-411

  tick  چالش‌های زندگی بعد از پیوند در دریافت‌کنندگان پیوند قلب در ایران: مطالعه کیفی - صفحه:492-504

  tick  چالش‌های کار دانشجویی از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا - صفحه:294-308
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved