>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون باغبانی ایران   
سال:1397 - دوره:19 - شماره:2


  tick  اثر ترکیب‌های آنتی‌‌اکسیدانی و ماده‌های بسته‌‌بندی بر کیفیت و عمر انباری میوه‌ ازگیل ژاپنی (Eriobotrya Japonica) - صفحه:143-156

  tick  اثر کود آلی (هیومی پتاس) و سولفات پتاسیم بر شاخص‌های رویشی و زایشی گل شب‌بو (Matthiola Incana Var. Annua) - صفحه:201-212

  tick  اثر مصرف خاکی سولفات پتاسیم و محلول‌پاشی سولفات منیزیم در تحمل انگور نسبت به سرمای مصنوعی و سرمازدگی طبیعی بهاره - صفحه:185-200

  tick  اثرهای بسته‌بندی با فیلم‌های پلاستیکی بدون منفذ و منفذدار بر ویژگی‌های کیفی و عمر قفسه‌‌ای میوه‌های زردآلو - صفحه:157-170

  tick  ارزیابی تنوع ریخت‌شناسی و ژنتیکی برخی نژادگان‌‌های هلو در ایران - صفحه:227-246

  tick  ارزیابی و انتخاب نژادگان‌های امیدبخش زیتون با عملکرد و درصد روغن بالا - صفحه:171-184

  tick  بررسی پاسخ‌‌ فیزیولوژیک و توان گیاه‌پالایی سرخارگل (Echinacea Purpurea) در خاک‌‌ آلوده به کادمیم - صفحه:127-142

  tick  بررسی تنوع در عملکرد و برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی نژادگان‌‌های انبه (Mangifera Indica L.) در برخی مناطق جنوب ایران - صفحه:249-266

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی میان برخی نژادگان‌های سیب محلی ایران و رقم‌های تجاری با استفاده از نشانگرهای مولکولی Ssr وSrap - صفحه:213-226

  tick  بررسی سازگاری منطقه‌ای، ویژگی‌های رشدی و عملکردی ترکیب‌‌های پیوندی وارداتی سیب بدون ویروس - صفحه:267-278
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved