>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا   
سال:1397 - دوره:16 - شماره:59


  tick  ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نوک‌آباد، شهرستان خاش) - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی محله گرایی درطرح های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی منطقه 10تهران) - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی میزان رضایتمندی از مسکن های سازمانی شهر اصفهان - صفحه:0-0

  tick  بررسی تغییرات تاب‌آوری معیشتی خانوارهای روستایی در دو دوره سکونت در شهر و مهاجرت به روستاها (مطالعه موردی دهستان دزلی شهرستان سروآباد) - صفحه:0-0

  tick  بررسی جایگاه مفهوم زیست پذیری شهری در طرح توسعه شهری(نمونه مطالعاتی: طرح جامع شهر زنجان - صفحه:0-0

  tick  برنامه ریزی راهبردی گردشگری استان ایلام با استفاده از تکنیک Meta Swot - صفحه:0-0

  tick  تاثیر مهاجرت روستایی در امنیت غذایی با تاکید بر منابع آب (مطالعه موردی : روستاهای شهرستان خوانسار استان اصفهان ) - صفحه:0-0

  tick  جغرافیای سیاسی شهر، چیستی و چرایی - صفحه:0-0

  tick  جنسیت و تفاوت در ادراک محیط شهری ؛ انگاره ها و معیارها - صفحه:0-0

  tick  مدل یابی موانع تحقق پذیری طرح های آمایش سرزمین استان تهران با رویکرد آینده پژوهی - صفحه:0-0

  tick  نقش احداث و بهره برداری از سد و شبکه های آبیاری در ساماندهی نظام فضایی سکونتگاه های روستایی، مورد: سد مخزنی علویان در نواحی مراغه و بناب (آذربایجان شرقی/ ایران) - صفحه:0-0

  tick  نقش انرژی خورشید در توسعه پایدار شهر تهران (مطالعه موردی: ساختمان مسکونی) - صفحه:0-0
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved