>
Fa   |   Ar   |   En
   آفات و بیماریهای گیاهی   
سال:1399 - دوره:88 - شماره:1


  tick  آفتاب‌سوختگی زمستانه عامل مستعدکننده شانکر باکتریایی درختان بادام و هلو در استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:113-123

  tick  آیا تعیین سطح زیان اقتصادی با استفاده از روش دلفی امکان‌پذیر است؟ مطالعه موردی زنجرک خرما Ommatissus Lybicus - صفحه:89-101

  tick  ارزیابی ارقام رایج و لاین‌های امیدبخش گندم و یک رقم جو نسبت به خسارت زنبور ساقه خوار غلات - صفحه:1-9

  tick  بررسی جنبه هایی از زیست‌شناسی و ریخت‌شناسی شپشک Eulecanium Tiliae L. (Hemiptera: Coccidae) در باغ گیلاس سم‌پاشی نشده شهرستان صحنه، کرمانشاه - صفحه:135-140

  tick  برهمکنش Paecilomyces Formosus و سویه‌های Bacillus Pumilus در وقوع و شدت سرخشکیدگی درختان پسته - صفحه:61-75

  tick  تاثیر کیتوزان و اسیدسالیسیلیک‌ بر واﻛﻨﺶ ﮔﻴﺎه برنج علیه عامل پوسیدگی ریشه و طوقه Fusarium Fujikuroi - صفحه:23-37

  tick  تاثیر میوه و برگ شش رقم پسته روی شاخص‌های تغذیه‌ای Helicoverpa Armigera - صفحه:125-134

  tick  تشخیص آفت سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات توسط تکنیک پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:103-112

  tick  جداسازی و شناسایی باکتری عامل شانکر مرکبات در استان کهگیلویه و بویراحمد - صفحه:141-146

  tick  شناسایی مولکولی نژادهای قارچ Fusarium Oxysporum F. Sp. Ciceris، عامل پژمردگی نخود در استان‌های غربی و شمال غربی ایران - صفحه:11-22

  tick  غربالگری مقاومت به قارچ Verticillium Dahliae در ارقام امیدبخش و کلکسیون ژنوتیپ‌های بومی زیتون ایران - صفحه:39-51

  tick  مقایسه حساسیت دو جمعیت سن گندمEurygaster Integriceps به آفت‌کش‌های فنیتروتیون و دلتامترین - صفحه:53-59

  tick  پیشگیری از بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه خیار ناشی از قارچ Fusarium Oxysporum F. Sp. Radiciscucumerinum با پیوندزنی روی پایه‌های کدوئیان - صفحه:77-87

  tick  گزارش فاز قارچ‌خواری گونه (Neotylenchidae, Tylenchina) Hexatylus Viviparus Goodey, 1926 از خاک سیب زمینی در شهرستان چالدران، استان آذربایجان‌غربی (گزارش کوتاه علمی) - صفحه:147-149
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved